Club Wala

TOT UN MÓN D’AVANTATGES!

A Wala sabem que ets especial i per això et mereixes un tracte preferent. Volem recompensar la teva fidelitat. Per aquest motiu amb totes les teves compres aconseguiràs un descompte indirecte del 4% que s’acumularà al teu saldo i quan aquest arribi als 10€ t’emetrem un Val Compra per aquest valor a descomptar en la teva propera compra.

250€ DE COMPRA = 10€ REGAL

A MÉS A MÉS ELS SOCIS DEL CLUB PODRAN GAUDIR D’ALTRES DESCOMPTES I PROMOCIONS.

DESCOBREIX COM BENEFICIAR-TE DE TOTS AQUEST AVANTATGES DES DEL PRIMER MOMENT.

INSCRIU-TE, ÉS MOLT FÀCIL!

WWW.CLUBWALA.COM

CONDICIONS DEL CLUB WALA

La titularitat del Club Wala Unipreus permet els seus titulars beneficiar-se del programa de fidelització, a partir d’ara anomenat Club, propietat d’Unipreus SL, que es regeix per les següents clàusules:

BOTIGUES

El Club és vàlid en les següents botigues del Grup Unipreus:

 • Wala, Passeig Zona Franca, Barcelona 191-205
 • Wala, Plaça Salt, 1 – Girona
 • Wala, Pol. Industrial la Creu del Batlle, Ctra. N-II Km 459 – Lleida
 • Wala, Ctra. València, 220-B – Tarragona
 • Unipreus Moda, Bisbe Irurita, 25 – Lleida
 • Prilow, Roger de Llúria, 30 – Lleida
 • Smuk, Blondel, 15 – Lleida
DURACIÓ
 • El Club no té duració limitada. Malgrat tot, Unipreus SL es reserva el dret de cancel·lar el Club sempre que es comuniqui als titulars amb una antelació mínima de 30 dies. En cas d’una eventual fi del Club, el lliurament dels premis pendents caducarà als 30 dies de la data de comunicació.
 • Així mateix, Unipreus SL es reserva el dret d’actualitzar o modificar en qualsevol moment, total o parcialment, les condicions generals del Club vigents en cada moment les quals seran les publicades a la web www.clubwala.com.
 • Unipreus SL es reserva el dret d’expulsar del Club a tots aquells membres que incompleixin les normes, realitzin frau o demostrin mala fe en la seva relació amb el Club.
 • Els membres del Club tenen a la seva disposició l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, oposició i rectificació, que podran exercir sempre que acreditin la seva identitat mitjançant un escrit adreçat al Departament de Màrqueting d’Unipreus SL, Polígon Industrial la Creu del Batlle, Ctra. N-II, Km. 459, 25194 Lleida.
PUNTS I RECOMPENSES
 • El Club recompensarà els seus titulars amb el 4% de l’import pagat que s’acumularà en el seu saldo. Les compres efectuades en període de rebaixes també acumulen aquest 4% de descompte indirecte.
 • Xec Compra: Quan el saldo acumulat pel 4% de descompte indirecte arribi a 10€ s’emetrà al titular un Xec Compra d’aquest import a descomptar en la propera adquisició. Aquest Xec Compra té una validesa de 3 mesos des de la data d’emissió.
 • El saldo acumulat caducarà si el titular no acumula compres amb un valor de 250€ durant 12 mesos des de la data d’alta al Club Wala o des de la data d’emissió de l’últim Xec Compra, posant el seu saldo a zero.
 • En una compra, l’import aportat pel Xec Compra no acumula saldo. De la mateixa manera, aquest Xec no és reemborsable en diners i només podrà ser utilitzat en l’adquisició d’articles.
 • Altres descomptes: El Club podrà oferir descomptes preferencials pels titulars en determinats articles. Aquesta mena de descomptes podran ser aplicats només en una o vàries de les botigues del Grup Unipreus. Així mateix, el Club es reserva el dret de limitar temporalment les seves recompenses mentre hi hagi altres promocions puntuals en curs.
 • Identificació: Per gaudir dels diferents avantatges del Club és imprescindible que per iniciativa pròpia el titular s’identifiqui com a tal en el moment de passar per caixa.
 • Devolucions: És necessari presentar el tiquet de compra per fer devolucions o canvis de producte. La devolució d’un article pagat amb el Xec Compra implica la devolució proporcional de l’import pagat pel titular en la mateixa modalitat en que aquest va pagar.
 • La devolució o canvi de productes pagats amb qualsevol dels Xecs propis del Club provocarà la correcció del saldo del titular en funció de l’import final.
 • Els Xecs Compra del Club Wala no es podran utilitzar en les comandes realitzades des d’una botiga Wala a altres botigues, ja que aquestes comandes només es poden pagar en la seva totalitat amb targeta de crèdit.
SEGURETAT
 • Els col·lectius, clubs o entitats no podran formar part del Club ja que aquest està adreçat exclusivament a particulars i a clients finals; de la mateixa manera, totes aquelles compres de producte fetes per un particular amb voluntat de revenda no gaudiran de cap avantatge del Club.
 • Unipreus SL es reserva el dret de no validar Xecs si en detecta un ús fraudulent per part d’un titular.
 • La base de dades dels titulars del Club està registrada a l’Agència de Protecció de Dades.
 • L’adhesió al Club, emplenant el formulari d’inscripció i la seva signatura, implica la lectura, comprensió i acceptació de les Condicions Generals del Programa de Fidelització descrites en aquest document.